دانلود نمونه پروژه آمار و مدل سازی

Beh Project

پروژه آمار و مدل سازی 4

. سفارش پروژه آمار پذیرفته می شود ، پروژه ای به دلخواه شما و معیار های مشخص و متفاوتی که دبیر شما تعیین کرده است ، تحویل 2 روزه

نمونه پروژه آمار

از طریق کلید های زیر می توانید به صورت رایگان ، نمونه ای از پروژه هارا دانلود و مشاهده کنید تا خیال تان از بابت کیفیت کار راحت باشد ، فقط توجه داشته باشید که فایل نمونه ، ناقص و به صورت مبهم در اختیار شما قرار داده می شود و نسخه کامل را باید خریداری کنید .

نمونه پروژه آمار 4


موضوع : بررسی وضعیت تغذیه افراد

تعداد داده ها : 50
پرسشنامه : دارد
کیفیت فایل : عالی

نمونه پروژه آمار 3


موضوع : میزان مصرف گاز صد خانواده و صرفه جویی در مصرف
تعداد داده ها : 100
پرسشنامه : دارد
کیفیت فایل : عالی

نمونه پروژه آمار 2


موضوع : بررسی میزان تماشا تلویزیون و آثار آن بر زندگی افراد
تعداد داده ها : 50
پرسشنامه : دارد
کیفیت فایل : عالی

نمونه پروژه آمار 1


موضوع : بررسی روش آبیاری قطره ای در کشاورزی
تعداد داده ها : 100
پرسشنامه : دارد
کیفیت فایل : عالی

نمونه پروژه آمار 8


موضوع : بررسی شرکت در کلاس های زبان انگلیسی خارج از مدرسه
تعداد داده ها : 50
پرسشنامه : دارد
کیفیت فایل : عالی

نمونه پروژه آمار 7


موضوع : میزان استفاده از اینترنت و تاثیرات آن بر زندگی دانش آموزان
تعداد داده ها : 100
پرسشنامه : دارد
کیفیت فایل : عالی

نمونه پروژه آمار 6


موضوع :دقت و تمرکز و اثرات آن بر عملکرد دانش آموزان
تعداد داده ها : 30
پرسشنامه : دارد
کیفیت فایل : عالی

نمونه پروژه آمار 5


موضوع : بررسی وضعیت مطالعه در جامعه
تعداد داده ها : 50
پرسشنامه : دارد
کیفیت فایل : عالی

نمونه پروژه آمار 10


موضوع : بررسی رکورد مسابقه دو 540 متر دانش آموزان
تعداد داده ها : 30
پرسشنامه : ندارد - یک پرسشی است
کیفیت فایل : عالی

سفارش پروژه آمار


موضوع : هر آنچه که بخواهید

تعداد داده ها : شما تعیین کنید
پرسشنامه : هر طور که مایل باشید
قالب : آزاد

نمونه پروژه آمار 9


موضوع : بررسی نمرات درس عربی دانش آموزان
تعداد داده ها : 30
پرسشنامه : ندارد - یک پرسشی است
کیفیت فایل : عالی

پروژه های مختلف را مشاهده و برای خرید آنها از طریق تلگرام اقدام کنید ... به ما ملحق شوید @BehProje همچنین می توانید از طریق کانال تلگرامی ما

© 2015 Behproje.ir     |     0935-899-7838     |     Project.amar@Yahoo.com     |     Seyed Mohsen Bagheri