درباره پروژه آمار و مدل سازی

Beh Project

پروژه آمار و مدل سازی 4

درباره ما

پروژه آمار و مدل سازی 4

سایت به پروژه ، سایتی جهت انجام کار های آماری و تحقیقات آماری وابسته به درس آمار و مدل سازی دبیرستان می باشد ، فعالیت سایت بیشتر محدود می شود به تحقیقات مربوط به دانش آموزان دبیرستانی که یا از پروژه ها و تحقیق های آماده برای فروش استفاده می شود و یا سفارش پروژه گرفته می شود . مجموعه کاری به سرپرستی سید محسن باقری ، با سابقه 4 سال فعالیت در این زمینه ، در سال 1394 اقدام به تاسیس وب سایت فعلی را نمود .
صاحب امتیاز : سید محسن باقری

© 2015 Behproject.ir     |     0935-899-7838     |     Project.amar@Yahoo.com     |     Seyed Mohsen Bagheri